6111-fda-hifu-1

FDA (องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา) ประกาศรับรองเทคโนโลยีไฮฟูในการรักษาเนื้องอกมดลูก

HIFU เทคโนโลยีการทำลายเนื้องอกโดยใช้คลื่นเสียงอัลตร้าซาวด์ที่มีความเข้มสูง (High Intensity Focus Ultrasound) ในการรักษาโรค ด้วยหลักการรวมคลื่นเสียงเป็นจุดเดียวจนเกิดอุณหภูมิที่จุดโฟกัสสูงในระดับที่สามารถทำลายเซลล์เนื้อเยื่อของก้อนเนื้อเป้าหมายได้ โดยที่ตำแหน่งอื่นๆ ไม่ถูกทำลายไปด้วย

เทคโนโลยีนี้มีแพร่หลายในต่างประเทศ และได้รับการยอมรับจาก องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA)

ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาเนื้องอกมดลูกได้ (Myoma Fibroids) 5 จุดเด่นของการรักษาด้วยเทคโนโลยีไฮฟู (HIFU: High Intensity Focus Ultrasound)

  1. เป็นวิธีรักษาแบบ ไม่เกิดบาดแผล (Noninvasive Treatment) มีระยะเวลาฟื้นฟูสั้น
  2. ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ใช้เวลาทำแต่ละครั้งประมาณ 60 นาที สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็ว
  3. ช่วยลดอาการของเนื้องอกมดลูก ได้เร็ว (บางรายในระดับไม่กี่วัน)
  4. มีผลแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงน้อย
  5. วิธีนี้จะรักษาไม่มีผลต่อการตั้งครรภ์ในอนาคต

ผู้รับการรักษาสามารถตั้งครรภ์ได้ตามปกติหลังได้รับการรักษา

ที่มา : https://www.fusfoundation.org/diseases-and-conditions/womens-health/uterine-fibroids

#HIFU #ไฮฟู #รักษาเนื้องอก #MYOMA #ศูนย์มะเร็งตรงเป้า #โรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
? : 093-328-5561 ศูนย์มะเร็งตรงเป้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
? INBOX : http://m.me/905637882892264
? LINE@ : @HIFU9000