โปรโมชั่น วันมะเร็งโลก

29 มกราคม 2021|โปรโมชั่นและบริการ|

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม

29 มกราคม 2020|โปรโมชั่นและบริการ|

CT Guide Biopsy Liver เจาะชิ้นเนื้อที่ตับส่งตรวจโดยใช้เข็มชนิดพิเศษ

15 พฤศจิกายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

Radio Frequency Ablation (RFA) การผ่าตัดมะเร็งด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

15 พฤศจิกายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

Hifu Myoma & Hifu Adenomyosis รักษาเนื้องอกมดลูกและเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

15 พฤศจิกายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

US Guide Biopsy Breast เจาะตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมส่งตรวจโดยใช้เข็มชนิดพิเศษ

15 พฤศจิกายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

Port A Cath ใช้ยาและสารอาหารทางหลอดเลือดดำผ่านพอร์ต

15 พฤศจิกายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

แพ็กเกจการทำ TACE การรักษาโดยเคมีบำบัดเฉพาะที่

30 กันยายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

แพ็กเกจ HIFU มะเร็งภายในช่องท้อง

30 กันยายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วย iCheck test

13 มิถุนายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|