นาวาอากาศโท นายเเพทย์ ทรงพล สนธิชัย

8 พฤศจิกายน 2018|นรีแพทย์มะเร็งวิทยา, แพทย์เฉพาะทาง|