NK cell คืออะไร

14 พฤษภาคม 2020|บทความ, มะเร็ง, ยามะเร็งมุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัด|

การผ่าตัดเต้านมทั้งเต้าแบบ MRM (Modified Radical Mastectomy)

12 พฤษภาคม 2020|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งเต้านม|

มะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma)

23 เมษายน 2020|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งตับและท่อน้ำดี|

มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายรักษาได้

22 เมษายน 2020|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งเต้านม|

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษาด้วยไฮฟู

24 ธันวาคม 2019|การรักษาด้วย HIFU, บทความ, มะเร็ง|

ถาม-ตอบ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

5 พฤศจิกายน 2019|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งอื่นๆ|

การผ่าตัดเต้านม แบบการผ่าตัดสงวนเต้า (Breast conserving surgery: BCS)

30 กันยายน 2019|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งเต้านม|

การผ่าตัดตับ ในผู้ป่วยมะเร็งตับ

25 กรกฎาคม 2019|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งตับและท่อน้ำดี|

การคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก : ข้อบ่งชี้ ค่าPSA และการแปลผล

31 พฤษภาคม 2019|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งอื่นๆ|

การรักษาอาการปวดจากมะเร็งตับอ่อนด้วยไฮฟู (HIFU)

24 พฤษภาคม 2019|การรักษาด้วย HIFU, บทความ, มะเร็ง|