About CH 9 Airport

This author has not yet filled in any details.
So far CH 9 Airport has created 85 blog entries.

มาจัดการอาการปวด ในผู้ป่วยมะเร็ง

15 พฤศจิกายน 2022|มะเร็ง, มะเร็งอื่นๆ|

การรักษามะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบในผู้หญิง

15 พฤศจิกายน 2022|มะเร็ง, มะเร็งอื่นๆ|

เซลล์เพชฌฆาต ด่านแรกของการจัดการเซลล์มะเร็งในร่างกาย

4 พฤศจิกายน 2022|มะเร็ง, มะเร็งอื่นๆ|

โปรโมชั่น วันมะเร็งโลก

29 มกราคม 2021|โปรโมชั่นและบริการ|

Cancer genes screening การคัดกรองพันธุกรรมมะเร็ง

20 มกราคม 2021|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งอื่นๆ|

การผ่าตัดทรวงอกผ่านการส่องกล้อง (VATS) คืออะไร

29 ธันวาคม 2020|บทความ, บทความอื่นๆ|

การรักษาโดยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

19 มิถุนายน 2020|บทความ, มะเร็ง, ยามะเร็งมุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัด|

รู้จักกับการรักษามะเร็งด้วยยามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy)

18 มิถุนายน 2020|บทความ, มะเร็ง, ยามะเร็งมุ่งเป้าและภูมิคุ้มกันบำบัด|

ความลับ ของการรักษามะเร็งที่ตับ

15 มิถุนายน 2020|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งตับและท่อน้ำดี|

มาทำความรู้จัก… สายระบายน้ำดีกัน

15 มิถุนายน 2020|บทความ, มะเร็ง, มะเร็งตับและท่อน้ำดี|