8 ชนิด มะเร็ง ที่ตอบสนองได้ดีกับยามุ่งเป้า ( Targeted Therapy )

“ ยามุ่งเป้า ” ( Targeted Therapy )

ทางเลือกในการยับยั้งมะเร็งได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังมีผลข้างเคียงน้อยกว่าการให้ยาเคมีบำบัด และไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีระยะเวลาการรอดชีวิตสูงขึ้นอย่างชัดเจนเท่านั้น แต่ผู้ป่วยมะเร็งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

ซึ่งมี 8 ชนิด มะเร็ง ที่ตอบสนองได้ดีกับยามุ่งเป้า ( Targeted Therapy )ได้แก่

  1. มะเร็งปอด
  2. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  3. มะเร็งตับ
  4. มะเร็งเต้านม
  5. มะเร็งรังไข่
  6. มะเร็งไต
  7. มะเร็งศีรษะและลำคอ
  8. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

แต่เนื่องจากนี้ยังมีผู้ป่วยมะเร็งอีกหลายชนิดที่ต้องการใช้ยามุ่งเป้า ดังนั้นแพทย์จึงมีวิธีการตรวจหาการกลายพันธุ์ในเซลล์มะเร็งของคนไข้ ซึ่งเป็นวีธีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการใช้ยามุ่งเป้าให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000