โปรโมชั่น วันมะเร็งโลก

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยแมมโมแกรม

CT Guide Biopsy Liver เจาะชิ้นเนื้อที่ตับส่งตรวจโดยใช้เข็มชนิดพิเศษ

Radio Frequency Ablation (RFA) การผ่าตัดมะเร็งด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

Hifu Myoma & Hifu Adenomyosis รักษาเนื้องอกมดลูกและเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

US Guide Biopsy Breast เจาะตัดชิ้นเนื้อที่เต้านมส่งตรวจโดยใช้เข็มชนิดพิเศษ

Port A Cath ใช้ยาและสารอาหารทางหลอดเลือดดำผ่านพอร์ต

แพ็กเกจการทำ TACE การรักษาโดยเคมีบำบัดเฉพาะที่

แพ็กเกจ HIFU มะเร็งภายในช่องท้อง

โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วย iCheck test

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

PACKAGE คัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)

PACKAGE คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย (Colonoscope)