6208-pro-hifu-136

แพ็กเกจ HIFU มะเร็งภายในช่องท้อง

  • การพบแพทย์ให้ข้อมูลการทำหัตถการ
  • การทำ HIFU จำนวน 5 ครั้ง
  • ค่าแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ
  • ค่าห้องพักพิเศษเดี่ยว พร้อมอาหาร 4 คืน 5 วัน

ราคา 136,000 บาท

6208-pro-hifu-220-02

แพ็กเกจ HIFU มะเร็งภายในช่องท้อง + แพ็กเกจ TACE การรักษาโดยเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ

ราคา 220,000 บาท (ห้องพัก พิเศษเดี่ยว พร้อมอาหาร 6 คืน 7 วัน)