6305-tace-1

แพ็กเกจการทำ TACE การรักษาโดยเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ

  • มะเร็งตับขนาดใหญ่หรือหลายก้อน
  • ก้อนมะเร็งตับแตกมีเลือดออกมาก
  • ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการผ่าตัดสูง หรือเหลือพื้นที่ตับปกติ น้อยเกินไปหลังจากผ่าตัด
  • เพื่อลดขนาดของก้อนก่อนการผ่าตัดก้อนมะเร็งออก หรือผ่าตัดเปลี่ยนตับ

ราคา 92,000 บาท

6208-pro-hifu-220-02

แพ็กเกจ HIFU มะเร็งภายในช่องท้อง + แพ็กเกจ TACE การรักษาโดยเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ

ราคา 220,000 บาท (ห้องพัก พิเศษเดี่ยว พร้อมอาหาร 6 คืน 7 วัน)