ศูนย์มะเร็งตรงเป้า

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยขณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ

การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

การผ่าตัด
รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology)
Precision medicine การป้องกันและรักษามะเร็ง ระดับพันธุกรรม
การรักษาด้วยยา
การักษามะเร็งด้วย NK cell (NK cell Therapy)

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

การบริการอื่นๆ

6312-cancer-fb-01

วีดีโอเรื่องโรคมะเร็ง (ดูเพิ่มเติม)