มะเร็งเต้านม – ความสามารถในการแบ่งเซลล์ได้อย่างไม่จำกัด โดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นการเติบโต (growth factor) จากภายนอกเซลล์ ทำให้เซลล์สามารถแบ่งตัวได้เองเรื่อย ๆ จนลุกลามไปยังโครงสร้างและอวัยวะข้างเคียงและเกิดการแพร่กระจาย (metastasis) ไปยังอวัยวะที่ห่างไกลจากจุดกำเนิดมะเร็งได้ในที่สุด นั่นคือหนึ่งในคุณลักษณะพิเศษของเซลล์มะเร็ง

จากกลไกพื้นฐานที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวผิดปกตินี้ทำให้เกิดการพัฒนายารักษามะเร็งมุ่งเป้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม โดยมุ่งเป้าไปยังการยับยั้งกระบวนการแบ่งเซลล์ ซึ่งสามารถยับยั้งได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการส่งสัญญาณ โดยการปิดบังตัวรับ (receptor) บนผิวเซลล์ หรือยับยั้งโปรตีนส่งสัญญาณภายในเซลล์ ไปจนถึงการยับยั้งการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่กระตุ้นวัฏจักรเซลล์

ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมมีอัตราการรอดชีวิตที่ปลอดจากการดำเนินโรคที่ 18 เดือน ถึง 23.5 เดือน เป็นร้อยละ 63
และผู้ป่วยมะเร็งเต้านมร้อยละ 40.7 มีขนาดก้อนมะเร็งเล็กลง
ซึ่งเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยไม่เพียงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแต่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่กันไปด้วย

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000