เป้าหมายในการใช้ “ยามะเร็งมุ่งเป้า” เพื่อรักษา มะเร็งลำไส้ใหญ่ ระยะแพร่กระจาย
ในปัจจุบันมะเร็งลำไส้ใหญ่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก และพบเป็นอันดับต้น ๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่โรคนี้สามารถรักษาหายขาดถ้าวินิจฉัย และรักษาได้เร็ว
การรักษามะเร็งตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา คือใช้ยาเคมีบำบัด ซึ่งเป็นวิธีที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี โดยเคมีบำบัดทำงานโดยการฆ่าเซลล์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แต่ในปัจจุบันยาเคมีบำบัดรุ่นใหม่ ๆ ได้ถูกวิจัย และผลิตขึ้นมา โดยให้มีผลข้างเคียงต่อเซลล์ปกติน้อยลงกว่ายาเคมีบำบัดรุ่นแรกๆ จนอยู่ในเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับกัน

มะเร็งลำไส้ใหญ่ แบ่งเป็น 4 ระยะ

– ระยะ 1 มะเร็งอยู่เฉพาะผนังลำไส้ ยังไม่แพร่กระจายออกนอกลำไส้
– ระยะ 2 มะเร็งแพร่กระจายออกนอกลำไส้ แต่ยังแพร่กระจายไม่ถึงต่อมน้ำเหลือง
– ระยะ 3 มะเร็งแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น
– ระยะ 4 มะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น โดยมากไปยังตับและปอด
เป้าหมายหลักของยามุ่งเป้ามะเร็ง
1. รักษาโรคมะเร็งให้หาย
2. ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
3. ทำลายเซลล์มะเร็งที่สามารถแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
4. บรรเทาอาการต่างๆ ที่มีสาเหตุจากมะเร็ง

การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้า (Targeted Therapy)1. ให้ยาก่อนการผ่าตัด เพื่อลดขนาดก้อนมะเร็ง ทำให้การผ่าตัดได้ดียิ่งขึ้น แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก2. ให้ยาหลังการผ่าตัด เพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลืออยู่ ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพื่อให้หายจากโรค หรือมีระยะปลอดโรคได้นานที่สุด3. ให้ยาแบบประคับประคอง เมื่อมีอาการของโรคมะเร็งที่ลุกลามกระจายไปยังอวัยวะอื่น

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000