มะเร็งลำไส้เล็ก เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อย เกิดจากการที่เซลล์เจริญผิดที่ สามารถเป็นเนื้องอกปฐมภูมิ หรือเป็นเนื้องอกที่เกิดหลังจากก้อนเนื้อร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณอวัยวะใกล้เคียง เช่น กระเพาะอาหาร ท่อน้ำดีและตับอ่อน เป็นต้น ลุกลามมายังลำไส้เล็กได้

อุบติการณ์เกิดโรคมะเร็งลำไส้เล็ก

มะเร็งลำไส้เล็กเป็นมะเร็งที่เจอไม่ค่อยบ่อย อัตราไม่ถึง 1% ของโรคมะเร็งส่วนร่างกายทั้งหมด กลุ่มคนที่มีอายุ 50-70ปีจะเจอมะเร็งนี้บ่อยกว่า และจำนวนผู้ป่วยที่เป็นเพศชายจะเยอะกว่าเพศหญิง

สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เล็กคืออะไร

ปัจจุบันสาเหตุการเกิดโรคมะเร็งลำไส้เล็กยังไม่ค่อยชัดเจน แต่ของขับออกจากน้ำดีและน้ำย่อยของตับอ่อนจะมีวัตถุชนิดหนึ่ง เช่น lithocholic acid ก็อาจเป็นปัจจัยทำให้เป็นโรคมะเร็ง มีติ่งเนื้อทางครอบครัว เนื้องอกบนเยื่อบุผิวลำไส้แบบไม่ร้ายแรง เช่น อะดีโนคาซิโนมาที่มีรูปร่างขนอ่อน เป็นต้น ก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งลำไส้เล็ก นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยแสดงออกชัดเจนว่า ลำไส้เล็กเป็นแผลมีหนอง (duodenal ulcer) หรือ diverticulaร้ายลงและปัจจัยทางกรรมพันธุ์ก็มีความเกี่ยวพันกันกับมะเร็งลำไส้เล็ก

ประเภทของมะเร็งลำไส้เล็กส่วนต้นมีอะไรบ้าง

  1. Adenocarcinomas มะเร็งลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดต่อม เป็นมะเร็งชนิดต่อมที่เกิดขึ้นมาจากเยื่อเมือกลำไส้เล็กส่วนต้น สามารถพัฒนามาจากเนื้องอกชนิดต่อม ต่อมเซลล์ที่อยู่ใกล้กับลำไส้เล็ก พบได้ 1 ใน 3 ของมะเร็งลำไส้เล็ก
  2. มะเร็งลำไส้เล็กส่วนต้นชนิด Carcinoid tumors เป็นชนิด Neuroendocrine Tumor (NET) ซึ่งจะเติบโตช้า และเป็นชนิดที่พบได้บ่อย เป็นเนื้องอกร้ายที่เกิดจากเซลล์ enterochromaffin cell ซึ่งโดยทั่วไปเนื้องอกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ส่วนใหญ่เนื้องอกจะเกิดขึ้นที่ลำไส้เพียงจุดเดียวหรือเกิดขึ้นหลายจุดในลำไส้ แต่เมื่อเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเกิดการรุกล้ำ
  3. มะเร็งลำไส้เล็กส่วนต้นกล้ามเนื้อเรียบ Sarcomas จะเริ่มจาก Connective Tissues เช่น กล้ามเนื้อ มะเร็งชนิดนี้ในลำไส้เล็กพบมากที่สุด เรียกว่า Gastrointestinal Stromal Tumors (GISTs) เป็นเนื้องอกชั้นกล้ามเนื้อที่เกิดจากชั้นกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้เล็กส่วนต้นหรือชั้น muscularis propria ของลำไส้เล็กส่วนต้น หรือเนื้องอกชั้นกล้ามเนื้อของหลอดเลือดผนังลำไส้
  4. เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำเหลืองลำไส้เล็กส่วนต้น Lymphomas เกิดจากระบบภูมิต้านทานที่เรียกว่า Lymphocytes เป็นเนื้องอกร้ายที่เกิดจากเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองผนังลำไส้เล็กส่วนต้น โดยจะมีความแตกต่างจากรอยโรคทุติยภูมิของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่รุกล้ำถึงลำไส้

อาการของโรคมะเร็งลำไส้เล็กมีอะไรบ้าง

  1. เจ็บ จะมีอาการไม่สบายท้องหรือเจ็บเป็นช่วงๆไม่ต่อเนื่อง หลังทานอาหารจะเจ็บและไม่ลดลง บางครั้งเจ็บลามไปที่ข้างหลัง
  2. ไม่อยากอาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาการประเภทนี้เป็นอาการของทางเดินอาหารที่ไม่สามารถระบุได้ โดยประมาณ 30%-40%ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้เล็กมีอาการอาเจียนบ่อยและเยอะ ส่วนใหญ่เพราะเนื้องอกใหญ่ขึ้นอุดโพรงลำไส้ไว้ทำให้ลำไส้เล็กส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดตัน
  3. เลือดจางหรือเสียเลือด เป็นอาการที่เจอบ่อยสุด อาการเสียเลือดส่วนใหญ่จะเป็นการเสียเลือดเรื้อรัง เช่นถ่ายอุจจาระมีเลือดออกด้วย อุจจาระสีดำ
  4. โรคดีซ่าน เป็นโรคดีซ่านเพราะเนื้องอกตันกระเปาะ (ampulla) เนื้องอกแบบนี้จะก่อให้เกิดโรคดีซ่าน เนื้องอกตายและตกหล่นจะทำให้น้ำเหลืองเคลื่อนไหว เมื่อเกิดอุจจาระเลือดและอาการดีซ่านก็ลดเบาลง นอกจากนั้นเป็นโรคดีซ่านจะทำให้เจ็บท้องบ่อย
  5. น้ำหนักลดลง น้ำหนักลดลงเป็นอาการที่เจอป่วย ยังหมายถึงผลลัพธ์ของการรักษาไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร
  6. ก้อนที่คลำไต้ในท้อง เมื่อเนื้องอกใหญ่ขึ้นมากหรือรุกลามถึงเนื้องเยื้อไกล้ๆ ผู้ป่วยบางคนจะสามารถสัมผัสถึงก้อนที่คลำมุมบนขวาในท้อง