มะเร็งตับ รักษาด้วยวิธีไหนได้บ้าง⁉️

มะเร็งตับ (HCC : Hepatocellular carcinoma) เป็นมะเร็งที่มีความน่ากลัวในหลายมิติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจพบเมื่อมีอาการ ซึ่งเป็นระยะที่ผ่าตัดไม่ได้ นอกจากนั้นมะเร็งตับยังเป็นมะเร็งที่ไม่ตอบสนองต่อยาเคมีบำบัดโดยสิ้นเชิง

💉การทำลายมะเร็งตับเฉพาะจุดด้วย วิธีรังสีร่วมรักษา ( Interventional radiology ) เพื่อควบคุมโรค ถือเป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความแม่นยำ รักษาได้ตรงจุด ผมไม่ร่วง ไม่มีอาการอาเจียนเหมือนการให้ยาเคมีบำบัด🔰

✅1️⃣ การทำ TACE (Trans Arterial Chemo Embolization) การปิดท่อน้ำเลี้ยงมะเร็งตับคือการทำลายก้อนมะเร็งที่ตับด้วยวิธีการให้เคมีบำบัดเฉพาะทางที่ผ่านทางหลอดเลือด ที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งที่ตับโดยตรง แล้วอุดกั้นหลอดเลือดนั้นเพื่อไม่ให้เลือดไปเลี้ยงก้อนเนื้องอก และทำให้ก้อนมะเร็งตาย ซึ่งเป็นการรักษาที่ตรงจุดแตกต่างจากการใช้คีโมทั่วร่างกาย ลดผลข้างเคียงจากคีโมต่อร่างกายส่วนอื่น ๆ

สนใจรายละเอียดTACE เพิ่มเติมคลิกลิ้งค์
https://bit.ly/3FF6oVs

✅2️⃣ RFA (Radiofrequency Ablation) คือ การทำลายก้อนมะเร็งโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ วิธีการคือใช้เข็มสอดผ่านผิวหนังเข้าไปก้อนมะเร็งภายในตับ โดยอาศัยอัลตราซาวด์หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการช่วยบอกตำแหน่งของก้อน โดยเข็มดังกล่าวจะปล่อยคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Wave) ซึ่งเป็นคลื่นพลังงานที่สามารถทำให้เกิดความร้อนภายในตัวก้อนมะเร็ง โดยจะได้รับอุณหภูมิสูงประมาณ 90 – 100 องศาเซลเซียส ผ่านปลายเข็มและกระจายออกไปทำลายเซลล์มะเร็งอย่างถาวร โดยมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้

สนใจข้อมูลการจี้ไฟฟ้าเพิ่มเติมคลิกลิ้งค์
https://bit.ly/3FDcLcc

✅3️⃣ MWA (Microwave ablation) คือเทคนิคทำลายก้อนมะเร็งด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟอีกหนึ่งเทคนิคต้นๆที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งตับ วิธีการคือใช้เข็มสอดผ่านผิวหนังเข้าไปก้อนมะเร็งภายในตับ โดยใช้อัลตร้าซาวด์หรือ CT scan ช่วยในการนำทาง จากนั้นปลายเข็มจะปล่อยคลื่นไมโครเวฟ ทำให้โมเลกุลในเนื้อเยื่อของก้อนมะเร็งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดความร้อนในก้อนมะเร็งโดยอุณหภูมิที่มากกว่า 90องศา จนเกิดภาวะ Intracellular Protein Denaturation และ Coagulative Necrosis คือภาวะที่โปรตีนของเซลล์มะเร็งจะแข็งตัวและทำให้ก้อนเนื้องอกสลายตายในที่สุด