การรักษาโดยยาภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับ มะเร็งตับ คือการใช้ยาที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็งได้

อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ PD-1 เป็นโปรตีนจุดตรวจบนเซลล์ภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า “ ทีเซลล์ ”เมื่อ PD-1 ยึดติดกับ PD-L1 ซึ่งเป็นโปรตีนบนเซลล์อื่นๆ ในร่างกาย มันจะทำหน้าที่เป็น “สวิตช์ปิด”

เซลล์มะเร็งบางชนิดมี PD-L1 จำนวนมาก ซึ่งช่วยให้เซลล์เหล่านี้ซ่อนตัวจากการโจมตีของภูมิคุ้มกัน ยาที่มีเป้าหมายทั้ง PD-1 หรือ PD-L1 สามารถป้องกันการผูกมัดนี้และเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง

Atezolizumab (Tecentriq) ตั้งเป้าไปที่โปรตีน PD-L1 การปิดกั้นโปรตีนนี้สามารถช่วยเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง การทำเช่นนี้อาจทำให้เนื้องอกบางตัวหดตัวหรือชะลอการเจริญเติบโตได้
ยานี้สามารถใช้ร่วมกับยาเป้าหมาย bevacizumab (Avastin) เพื่อเป็นการรักษามะเร็งตับชนิดแรกที่ไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดหรือแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้
ยานี้ได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือด (IV) โดยปกติทุกๆ 2, 3 หรือ 4 สัปดาห์

Pembrolizumab (Keytruda) และ nivolumab (Opdivo) เป็นยาที่มีเป้าหมาย PD-1 ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเซลล์มะเร็ง การทำเช่นนี้อาจทำให้เนื้องอกบางตัวหดตัวหรือชะลอการเจริญเติบโตได้

ยาเหล่านี้สามารถใช้ได้ในผู้ที่เป็นมะเร็งตับระยะลุกลามซึ่งเคยได้รับการรักษามาก่อน สามารถใช้ Pembrolizumab ได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่มักใช้ nivolumab ร่วมกับ ipilimumab (ดูด้านล่าง)
ยาเหล่านี้ได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (IV) โดยปกติทุก 2, 3, 4 หรือ 6 สัปดาห์

สารยับยั้ง CTLA-4
Ipilimumab (Yervoy) เป็นยาอีกตัวที่ช่วยเพิ่มการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน แต่ก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกัน มันบล็อก CTLA-4 ซึ่งเป็นโปรตีนอีกตัวหนึ่งในเซลล์ T ที่ปกติจะช่วยควบคุมพวกมัน
ยานี้ได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือดดำ (IV) โดยปกติทุกๆ 3 สัปดาห์สำหรับ 4 การรักษา สามารถใช้ร่วมกับ nivolumab เพื่อรักษามะเร็งตับที่ได้รับการรักษาก่อนหน้า

ปฏิกิริยาการให้ยา : บางคนอาจมีปฏิกิริยาการให้ยาขณะรับยาเหล่านี้ อาการนี้เหมือนกับอาการแพ้ และอาจรวมถึงไข้ หนาวสั่น หน้าแดง ผื่น คันที่ผิวหนัง รู้สึกวิงเวียน หายใจมีเสียงหวีด และหายใจลำบาก สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบทันที หากคุณมีอาการเหล่านี้ขณะรับยาเหล่านี้

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 08-0074-8800, 02-115-2111
แฟกซ์ : 02-738-9740
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Line : @ch9airport