นพ. กิตติ ตั้งอมตะกุล

สาขา: ศัลยกรรมทั่วไป

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่ง ประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 07:00 – 19:00 น.
วันอังคาร 07:00 – 16:00 น.
วันพุธ 07:00 – 16:00 น.
วันพฤหัสบดี 07:00 – 16:00 น.
วันศุกร์ 07:00 – 16:00 น.
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111