นพ. กิตติไกร ไกรแก้ว

สาขา: อายุรศาสตร์โรคเลือด

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร

  • วุฒิบัตร อายุศาสตร์โรคเลือด (ศิริราช)
  • อนุมัติบัตร อายุรศาสตร์ทั่วไป (แพทยสภา)
  • อนุมัติบัตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (แพทยสภา)

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมโลหิตวิทยา แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 08:00 – 17:00 น.
วันอังคาร 08:00 – 17:00 น.
วันพุธ 08:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 – 17:00 น.
วันศุกร์ 08:00 – 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9