” มะเร็งระยะสุดท้าย ”   แม้จะดูเหมือนว่าโหดร้าย แต่ในยุคที่การแพทย์เจริญ วิทยาการทางการตรวจรักษาและการให้ยาก้าวหน้าขึ้นมากแล้ว อย่างเช่นปัจจุบัน  ” มะเร็งระยะสุดท้าย ”  จึงไม่ใช่จุดสุดท้ายของความหวังของคนไข้

มีมะเร็งอยู่บางชนิดที่ตอบสนองดีพอสมควรต่อการรักษาแม้เป็นระยะท้าย ๆ  ( ระยะที่ 3 หรือระยะที่ 4 ) โดยการใช้ยาแบบมุ่งเป้า   โดยหมอรักษามะเร็งและพยาธิแพทย์จะนำตัวอย่างเซลล์มะเร็งของคนไข้มาวิเคราะห์ระดับโมเลกุล เพื่อตรวจหาโปรตีน และความผิดปกติของยีน แล้วออกแบบตัวยาที่เข้ากันกับคนไข้นั้น ๆ เป็นการรักษาด้วยการบำบัดระดับยีน  Gene therapy

เนื่องจากวิทยาการ-การแพทย์ระดับโมเลกุล ที่ก้าวหน้าขึ้นมามากแล้วตอนนี้เราพอจะบอกได้ว่ามะเร็งชนิดอะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร  ซึ่งปัจจุบันเราพบยีนต้นเหตุ เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง ที่เรียกว่า oncogenic  gene แล้วหลายตัว

ยีนเหล่านี้กำกับการสร้างและการโปรแกรมให้เซลล์หยุดสร้าง หรือตายไปของเซลล์ทั้งหลายในตัวมนุษย์  มีการกลายพันธุ์ไป ไม่ทำงาน หรือทำงานมากเกินไป

เมื่อเรารู้ว่ายีนตัวไหนของมะเร็งนั้น ๆ มีการกลายพันธุ์ แพทย์ก็จะออกแบบยาเฉพาะที่มาแก้ไขหรือหยุดยั้งเจ้ายีนนั้นได้โดยตรง

ตัวยาจะเข้าไปหยุดการเกิดมะเร็งตั้งแต่เซลล์ที่ตั้งต้น หยุดตั้งแต่กระบวนการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง หยุดการเคลื่อนที่ลุกลาม และทำให้เซลล์มะเร็งไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นอีกต่อไป

  • เป็นการรักษามะเร็งที่ต้นเหตุของการเกิดมะเร็ง
  • เป็นการรักษาให้ตรงจุด

ด้วยยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า

มะเร็งต้องตรงเป้าทั้งยาและเทคโนโลยี

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000