การทดสอบอัลฟ่าฟีโตโปรตีนในเลือด Alpha-fetoprotein blood (AFP) test

Alpha-fetoprotein blood (AFP) test คือสารโปรตีนที่ตรวจพบในเลือด สามารถพบได้ในระดับสูงในผู้ที่เป็นเนื้องอกในตับ โรคตับ มะเร็งตับ

หากระดับ AFP สูงมากในผู้ที่มีเนื้องอกในตับ อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีมะเร็งตับอยู่ แต่มะเร็งตับไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้ระดับ AFP สูง

ผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นมะเร็งตับระยะแรกมี AFP ในระดับปกติ ดังนั้นระดับ AFP ที่สูงจึงไม่มีประโยชน์มากนักในการพิจารณาว่าก้อนเนื้อในตับอาจเป็นมะเร็งหรือไม่

ข้อดีของการทดสอบอัลฟ่าฟีโตโปรตีนในเลือด Alpha-fetoprotein blood (AFP) test

การตรวจ AFP นี้มีประโยชน์ในผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งตับแล้ว

  • ระดับ AFP สามารถช่วยกำหนดทางเลือกในการรักษาได้
  • ในระหว่างการรักษา ระดับ AFP สามารถใช้เพื่อให้ทราบว่าการรักษานั้นมีประสิทธิภาพเพียงใด เนื่องจากระดับ AFP ควรลดลงหากการรักษาได้ผลดี
  • นอกจากนี้ยังสามารถใช้การทดสอบหลังการรักษา เพื่อค้นหาสัญญาณที่เป็นไปได้ว่ามะเร็งกลับมา เกิดซ้ำ

 

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000
เว็บไซต์ : รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ไทย | ဗမာစာ