การรักษามะเร็งตับโดยการให้เคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ [Transarterial Chemoembolization (TACE) for Liver Cancer]

การรักษามะเร็งตับมีหลายวิธีโดยแพทย์จะพิจารณารักษาต่างกันตามระยะของโรค ได้แก่ การผ่าตัดก้อนมะเร็งออกหรือผ่าตัดเปลี่ยนตับ, การรักษาผ่านผิวหนังด้วยคลื่นความร้อน [radiofrequency ablation (RFA) or microwave ablation (MWA)], การให้เคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ (TACE) หรือการรักษาด้วยยาเจาะจงเซลล์มะเร็ง (Targeted therapy)

ข้อบ่งชี้ในการรักษาโดยเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ (TACE)

 • มะเร็งตับขนาดใหญ่หรือหลายก้อน
 • ก้อนมะเร็งตับแตกมีเลือดออกมาก
 • ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการผ่าตัดสูงหรือน่าจะเหลือพื้นที่ตับปกติน้อยเกินไปหลังจากผ่าตัด
 • เพื่อลดขนาดของก้อนก่อนการผ่าตัดก้อนมะเร็งออกหรือผ่าตัดเปลี่ยนตับ

tace-1

ขั้นตอนการรักษา

 • ก่อนการรักษา
  • ผู้ป่วยรับคำปรึกษาจากแพทย์เรื่องขั้นตอนการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
  • นอนโรงพยาบาลเพื่อเตรียมตัวรักษา, เจาะเลือดและเอ็กซเรย์, งดนํ้าและอาหาร 6 ชั่วโมงก่อนรักษา
 • ระหว่างการรักษา (โดยปกติใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง)
  • การรักษาจะทำในห้องเอ็กซเรย์หลอดเลือดที่เป็นห้องปลอดเชื้อโดยรังสีแพทย์ที่มีความชำนาญ (Body Interventional Radiologist)
  • แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณขาหนีบแล้วใส่สายสวนหลอดเลือดผ่านเส้นเลือดแดงของต้นขาจนถึงเส้นเลือดแดงตับที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง
  • แพทย์ให้ยาเคมีบำบัดและวัสดุอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็ง

หลังการรักษา

 • แพทย์นำสายสวนหลอดเลือดออก, กดห้ามเลือดและปิดแผลไว้
 • ผู้ป่วยต้องนอนราบ 6-8 ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เลือดออกบริเวณที่ใส่สายสวนหลอดเลือด
 • นอนพักในโรงพยาบาลเพื่อดูอาการอย่างน้อย 1 คืนหลังรักษา
 • โดยทั่วไปผู้ป่วยจะได้รับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณตับและช่องท้องส่วนบนเพื่อประเมินผลการรักษาหลังจากวันที่รักษา 4 สัปดาห์
 • ผู้ป่วยที่มีก้อนขนาดใหญ่หรือหลายตำแหน่งมักจะต้องได้รับการรักษามากกว่า 1 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันประมาณ 6 สัปดาห์

tace-2

tace-3

CHONNAPAT-WANGKANGWAN

นพ. ชนภัทร วังกังวาน