โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยขณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ

การดูแลรักษาโรคมะเร็ง
1. การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy Drug Administration)
2. การตรวจยีนมะเร็งที่จำเพาะต่อยาตรงเป้า (Gene testing for Targeted therapy)
3. การรักษามะเร็งด้วยยาตรงเป้า (Targeted therapy)
4. การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy)
5. การให้บริการใส่พอร์ต (Port-A-Cath) เพื่อให้ยาและสารอาหารทางเส้นเลือด
6. การทำลายเซลล์มะเร็งด้วยเครื่อง HIFU (High intensity focused ultrasound)
7. การรักษามะเร็งตับด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดง (Transarterial chemoembolization : TACE)
8. การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation : RFA)
9. การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Tumor Ablation)
10. การรักษาเนื้องอกมดลูกแบบไม่ต้องผ่าตัดด้วยเครื่อง HIFU
11. ทางเลือกใหม่ในการรักษาอะดีโนไมโอซีส (Adenomyosis) ด้วยเทคโนโลยีไฮฟู (HIFU)

กิจกรรม วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2562

เนื่องในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก 🎗 ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 🏥 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ทำความรู้จักกับอาหารเสริมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง พร้อมทั้งฟังเสวนาหัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไร ห่างไกลมะเร็ง” โดย นพ. ประสาร ขจรรัตนเดช อายุรแพทย์มะเร็งวิทยา .. (อ่านต่อ)

5 อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

ดูมะเร็งชนิดต่างๆ คลิกที่นี่!