โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยขณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ
HIFU (ไฮฟู) ทางเลือกใหม่ ในการรักษามะเร็ง
การดูแลรักษาโรคมะเร็ง
1. การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy Drug Administration)
2. การตรวจยีนมะเร็งที่จำเพาะต่อยาตรงเป้า (Gene testing for Targeted therapy)
3. การรักษามะเร็งด้วยยาตรงเป้า (Targeted therapy)
4. การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy)
5. การให้บริการใส่พอร์ต (Port-A-Cath) เพื่อให้ยาและสารอาหารทางเส้นเลือด
6. การทำลายเซลล์มะเร็งด้วยเครื่อง HIFU (High intensity focused ultrasound)
7. การรักษามะเร็งตับด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดง (Transarterial chemoembolization : TACE)
8. การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation : RFA)
9. การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Tumor Ablation)
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
1. แมมโมแกรม (Mammogram)
2. การตรวจแปบสเมียร์ (Pap smear)
3. การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
4. การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Esophagogastroduodenoscopy : EGD)
5. การคัดกรองมะเร็งปอดด้วยวิธีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low-Dose Computed Tomography : LDCT)
การบริการอื่นๆ
1. การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (Tumor markers)
2. การส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ (Bronchoscope)
3. การตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (Surgical pathology) โดยห้องปฏิบัติการ
4. การดูแลแผลเปิดของลำไส้ใต้บริเวณหน้าท้อง
5. การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
6. การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
7. การให้บริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Health Care)

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง

นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นประธานเปิดงานและลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีสำหรับรักษาโรคมะเร็ง รุ่น Synergy กับบริษัท พรีเมียร์ บิลลิเนส อินเตอร์ จำกัด .. (อ่านต่อ)

5 อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

ดูมะเร็งชนิดต่างๆ คลิกที่นี่!