โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง

ประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องมานานกว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2543 ประมาณร้อยละ 20 ของผู้เสียชีวิตทุกสาเหตุ ตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2553 ระบุว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 269,204 คน มากที่สุดคือ มะเร็งลำไส้ใหญ่ราว 50,000 คน รองลงมาเป็นมะเร็งท่อน้ำดี 40,500 คน มะเร็งเต้านม 36,000 คน มะเร็งปากมดลูก 22,000 คน และมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์หญิง 16,000 คน มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทุกชนิด 58,076 คน เป็นชาย 33,659 คน หญิง 24,417 คน
HIFU (ไฮฟู) ทางเลือกใหม่ ในการรักษามะเร็ง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต จัดงาน “ร่วมใจ คืนกำไรสู่สังคม”

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต จัดงาน “ร่วมใจ คืนกำไรสู่สังคม” ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำชุมชน และชุมชนวัดกิ่งกับคณะผู้บริหารของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนวัดกิ่งแก้ว ..
(อ่านต่อ)

5 อันดับมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย

ดูมะเร็งชนิดต่างๆ คลิกที่นี่!