โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยขณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ

การดูแลรักษาโรคมะเร็ง
1. การตัดตับ ก้อนมะเร็งที่ตับ (Hepatectomy)
2. การให้ยาเคมีบำบัด (Chemotherapy Drug Administration)
3. การตรวจยีนมะเร็งที่จำเพาะต่อยาตรงเป้า (Gene testing for Targeted therapy)
4. การรักษามะเร็งด้วยยาตรงเป้า (Targeted therapy)
5. การรักษาด้วยยาภูมิคุ้มกัน (Immunotherapy)
6. การให้บริการใส่พอร์ต (Port-A-Cath) เพื่อให้ยาและสารอาหารทางเส้นเลือด
7. การทำลายเซลล์มะเร็งด้วยเครื่อง HIFU (High intensity focused ultrasound)
8. การรักษามะเร็งตับด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัดผ่านทางหลอดเลือดแดง (Transarterial chemoembolization : TACE)
9. การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency ablation : RFA)
10. การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Tumor Ablation)
11. การรักษาเนื้องอกมดลูกแบบไม่ต้องผ่าตัดด้วยเครื่อง HIFU
12. ทางเลือกใหม่ในการรักษาอะดีโนไมโอซีส (Adenomyosis) ด้วยเทคโนโลยีไฮฟู (HIFU)
13. การรักษาอาการปวดจากมะเร็งตับอ่อนด้วยไฮฟู (HIFU)

ติดตาม Facebook Live “คุยข่าว เรื่องราวมะเร็ง โดย หมอกิตและคุณแวว”

รับชมได้ ทุกวันอังคาร เวลา 12.30 – 13.00 น.
พบกันที่ Facebook HIFUCHULARAT
หรือ ดู Live ที่ผ่านมา

กิจกรรม

โปรโมชั่นและบริการ