บริการรักษาของ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

การรักษาด้วยยามุ่งเป้ามะเร็ง (Targeted Gene Therapy)

การรักษามะเร็งตับโดยการให้เคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ (TACE)

การรักษาเนื้องอกมดลูกแบบไม่ต้องผ่าตัดด้วยเครื่อง HIFU (Myoma)

เทคโนโลยีการทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มสูง (HIFU)