บริการรักษาของ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

การผ่าตัด และการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

การทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นเสียง HIFU

การทำลายเนื้องอกผ่านสายสวนเส้นเลือด เพื่ออุดเส้นเลือดทำให้เซลล์มะเร็งขาดอาหารและฝ่อลง

การรักษาด้วยยามะเร็งมาตรฐาน โดยใช้ยาแบบกินแทนยาแบบฉีด

การตรวจพันธุกรรมมะเร็งเฉพาะบุคคล เพื่อเลือกการรักษาที่ตรงจุด โดยใช้ชิ้นเนื้อหรือเลือดของผู้ป่วย (Cancer Gene Test From Blood)

การรักษาด้วยยามุ่งเป้าที่การทำงานระดับเซลล์มะเร็ง โดยไม่กระทบร่างกายผู้ป่วย (Targeted Treatment)

เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อควบคุมมะเร็ง (Immune Enhancer)

โภชนาการทางการแพทย์ สำหรับฟื้นฟูผู้ป่วยมะเร็ง

ตรวจประเมินการทำงานของเม็ดเลือดขาวจับกินเซลล์มะเร็ง (NK Cell Activity Test) ซึ่งบอกถึงภูมิต้านทานของร่างกายในการกำจัดโรคร้าย

ตรวจคัดกรองมะเร็งตามความเสี่ยงแต่ละบุคคล และประวัติครอบครัวพร้อมวิธีการจัดการ