การให้บริการใส่พอร์ต (Port-A-Cath) เพื่อให้ยาและสารอาหารทางเส้นเลือด

 

การให้บริการใส่พอร์ต (Port-A-Cath) มีไว้สำหรับการให้ยาหรือสารละลาย โดยสามารถให้ได้เป็นระยะเวลานานและบ่อยครั้ง รวมทั้งสามารถให้ยาหรือสารละลายได้หลายชนิด Port ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยและช่วยให้ผู้ป่วยมีความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

               ส่วนประกอบของพอร์ตแต่ละออกออกยี่ห้อจะคล้ายคลึงกันคือประกอบด้วยส่วนที่เป็นที่คุณคุณคุณสายด้านมองเห็นได้จากเนชั่เนชั่ภาพถ่ายโรงแรมโรงแรมฮอลิเอ็กซ์เรย์ซึ่งทำจากเนชั่เนชั่ซิลิโคนหรือยูรีเทหนังสือหนังสือนส่วนปลายวุฒิการวุฒิหัวเรื่อง: การของที่คุณคุณคุณสายจะ ลักษณะกลมมีมหนังสือหนังสือนและจะขณะนี้ที่บริเวณเหนือกว่า Vena Cava เป็นเส้นเลือดดำหัวใจห้องบนขวา (ขวาเอเทรียม) คุณสายอีกปลายวุฒิการด้านจะ มีหัวเรื่อง : การทับซ้อนกันข นี้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดะห้างหุ้นส่วนจำกัดชั้นผิวด้านล่างละลาย

ข้อเสนอใช้สำหรับพอร์ตแลนด์มี

 • การให้ยาเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 • การให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
 • การให้สารทางอาหารแก่ผิวดำในระยะยาวแบบไม่ต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ
 • การให้ยาเคมีบำบัดเฉพาะที่
 • การให้ยาแก้ปวดติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
 • การสแกนแบบคอนทราสต์สูงขนาดพอดีการสแกน CT ในผู้ที่ต้องทำการ CT สแกน

บริเวณที่ทำการฝังพอร์ต

การเลือกสถานที่ที่จะทำการฝังตัวขึ้นอยู่กับอาการทางคลินิกของผู้สูงอายุและวิธีการช่วยเหลือผู้สูงอายุ

พื้นที่ที่สามารถเลือกได้หลายตำแหน่งโดยการใช้งานที่กว้างขวางทั่ว ๆ ไปเช่นโปรตีนขนาดใหญ่, subclavian veins, cephalic veins และ axillary veins หากเราทำการใส่สายเข้าในกระดูกไหปลาร้า ในห้างหุ้นส่วนจำกัดบริเวณฝังที่มีขนาดใหญ่ควรเลือกใส่คุณสายเข้าทางแขนหรือศีรษะหลอดเลือดดำไม่แนะนำให้ใส่และที่คุณคุณคุณสายข้าทางเส้นเลือดหลอดเลือดดำเป็นทางเลอกแรก แต่ด้านทำได้ในห้างหุ้นส่วนจำกัดกรณีที ไม่สามารถใส่สายเข้าทางตำแหน่งอื่น ได้

ข้อควรระวังด้านสุขอนามัย

ในการให้ยาหรือการรักษาด้วยยาและการปฐมพยาบาลผู้ได้รับการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยยาและการรักษาด้วยยา

การเตรียมบริเวณที่จะฉีด

 • เห็นผิวบริเวณที่มีการฝังตัวทุกครั้งที่มีอาการบวมแดงร้อนหรือสารคัดหลั่งหรือไม่
 • เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (ฆ่า 2% 70%) โดยเช็ดออกประมาณ 2 นิ้วควรใช้คีมและปล่อยให้แห้งเอง
 • เตรียมอุปกรณ์สำหรับทำแผลโดยใช้เทคนิคปราศจากเชื้อ
 • เช็ดทำความสะอาดผิวหนังบริเวณพอร์ตที่จะแทงเข็มอีกครั้งและปล่อยให้น้ำยาแห้งเอง
 • ใช้ syringe เตรียม 9% NaCl ไว้แล้วต่อไปกับเข็มและปิด clamp ควรใช้เข็มที่มีสายต่อออกมาจากเข็ม (ให้ใช้ syringe ขนาด 10 mL หรือสายที่ต่อเข้าทางเส้นเลือดเกิดการอุดตัน)

การแทงเข็มที่พอร์ต

 • ควรตรวจสอบการทำงานของพอร์ตและสายก่อนโดยตรวจสอบจากการไหลย้อนกลับของเลือดและการฉีด 9% NaCl 5 mL หากไม่มีเลือดไหลย้อนกลับแสดงให้เห็นว่าเกิดปัญหากับการแจ้งเตือนให้แพทย์ทราบ
 • ใช้ปลายนิ้วสัมผัสที่แน่นหนาแน่นหนากว่าจะรู้สึกได้ถึงปลายแขนสัมผัสได้ถึงความแน่นหนา (สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของผู้คน) ขั้นสุดท้ายและอาจส่งผลให้เกิดการเดินทางของ septum

ปลายเข็มที่เกิดการเสียหาย

 • ควรเปลี่ยนสถานที่รับเข็มเพื่อการเตรียมใช้งานได้นาน
 • อาจมีการใช้ยาชาเฉพาะที่เพื่อช่วยลดความเจ็บปวดขณะแทงเข็มเพื่อให้ยาหรือสารละลายแก่ผู้ป่วยได้
 • หลังการใช้เข็มฉีดยาทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่มีเข็มฉีดยาและยาฆ่าเชื้อและกำจัดสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระยะเวลา 24 ชั่วโมงหรือไม่เกิน 7 วัน

การทำแผล

 • หลังจากแทงเข็มเพื่อให้ยาหรือสารละลายแก่ผู้ป่วยค้างไว้ควรใช้แถบกาวติดทับเข็มเพื่อป้องกันไม่ให้เข็มขยับหรือเลื่อนหลุด
 • ควรใช้ transparent dressing ปิดทับบริเวณเข็มและพอร์ตอีกครั้ง เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นบริเวณที่ให้ยาว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่
 • ควรทำการเปลี่ยนแผ่นปิดแผลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนเข็ม หรือเมื่อครบ 7 วัน หรือในกรณีอื่นๆที่มีความจำเป็น และเมื่อแผ่นปิดแผลเสียหายหรือหลุดออกจากผิวหนัง
 • หากพอร์ตไม่ได้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องทำการปิดแผล

การให้ยาหรือสารละลาย

 • การให้ยาหรือสารละลายผ่านทางพอร์ตต้องใช้เข็มชนิดพิเศษที่ใช้กับพอร์ตโดยเฉพาะ คือเข็มที่ปลายมีลักษณะโค้งเล็กน้อย เพื่อป้องกันการทำลาย silicone septum โดยเข็มที่ใช้ได้ เช่น Surecan® Straight หรือ Surecan® Angled หรือเข็มชนิดพิเศษที่มีสายต่อออกจากเข็ม เช่น Surecan® Winged, Cytocan® หรือ Surcan® Safety II ยี่ห้อของเข็มอาจต่างจากนี้ได้ถ้าเป็นเข็มที่ผลิตมาสำหรับพอร์ตโดยเฉพาะ การเลือกเข็มแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการให้ยาหรือสารละลายและความเหมาะสมกับข้อบ่งใช้
 • เข็มชนิดพิเศษนี้จะมีความยาวหลายขนาด การเลือกความยาวของเข็มขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายและลักษณะของสารที่จะให้

การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือด

การให้เลือดหรือส่วนประกอบของเลือดสามารถให้ได้โดยควรเลือกใช้เข็มขนาด 19G หรือ 20G เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง หลังจากให้เรียบร้อยแล้วให้ล้างพอร์ตและสายตามวิธีปฏิบัติที่กล่าวไปข้างต้น
การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ (Partial Parenteral Nutrition, PPN)

โดยทั่วไปการให้อาหารทางพอร์ตต่อเนื่องตลอดจะทำให้พอร์ตมีการอุดตันหรือติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้สารอาหารชนิด Total parenteral neutrition (TPN) หากจำเป็นอาจให้เป็นPPN เป็นครั้งคราวได้ ควรเลือกใช้เข็มขนาด 19G หรือ 20G เพื่อให้สารละลายสามารถไหลได้สะดวก หลังจากให้สารอาหารเรียบร้อยแล้วให้ทำการล้างด้วยการฉีด 0.9% NaCl 10 mL

การดูแลรักษา การล้างและการให้heparinพอร์ตที่ใส่สายทางหลอดเลือดดำ (venous catheters)

ทุกครั้งก่อนการให้ยาหรือสารละลายต้องทำการตรวจสอบการทำงานของพอร์ตและสายก่อนโดยใช้ syringe ลองดูดเลือดและทำการฉีด 0.9% NaCl 10 mL (สำหรับเด็กใช้ 5 mL) หากไม่มีการไหลย้อนกลับของเลือดเข้าสู่ syringe ให้พยายามฉีด 0.9% NaCl ทีละน้อยถ้าหากไม่สามารถฉีดได้ หรือผู้ป่วยมีอาการเจ็บ ปวด หรือบวม บริเวณผิวหนังที่ฝังพอร์ตและสายที่ต่อเข้าหลอดเลือด แสดงว่าเกิดความผิดปกติขึ้น ควรแจ้งแพทย์เพื่อหาสาเหตุและทำการแก้ไข ควรทำการล้างพอร์ตและสายทุกครั้งหลังจากให้ยาหรือสารละลาย หรือในกรณีที่พอร์ตไม่ได้ใช้งานควรทำการล้างทุก 4-6 สัปดาห์ และอาจนานได้ถึง 8 สัปดาห์ ด้วย 0.9% NaCl 10 mL (สำหรับเด็กใช้ 5 mL) และตามด้วยการให้ Heparinised saline solution (NaCl) 0.9% ควรทำการให้ 0.9% NaCl 10 mL ก่อนการให้ Heparinised saline solution (NaCl) 0.9% ทุกครั้ง ยาบางชนิดทำปฏิกิริยากับ heparin แล้วเกิดการตกตะกอน อาจทำให้เกิดการอุดตันที่พอร์ตหรือสายที่ต่อเข้าหลอดเลือดได้

การถอนเข็มออก

ก่อนที่จะถอนเข็มออกควรล้างด้วย 0.9% NaCl ก่อนที่จะทำการกำจัดเลือดออกในสายสำหรับวิธีการที่จะทำให้เกิดแรงกระแทกในเชิงบวกหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือที่สำคัญที่มีความสำคัญคือการล้างข้อมูลและ สายไฟทุก ๆ ครั้งหลังจากการรักษาด้วยยาหรือเข็มสำหรับเข็มSurcan® Safety II จะมีระบบรักษาความปลอดภัยในขณะที่เข็มหักออกให้ใช้ 2 นิ้วจับที่ฐานของตัวเอง ่าเข็มถูกล็อคไว้เรียบร้อยแล้วช่วย ป้องกันไม่ให้เข็มสัมผัสหรือทิ่มมือ

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข