นพ. สถิตย์วงศ์ ชยางศุ

สาขา: ศัลยศาสตร์ทั่วไป

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารไทย
  • สมาชิกสมาคมโรคตับและทางน้ำดีแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วัน เวลา หมายเหตุ
วันจันทร์ 09:00 – 17:00 น.
วันอังคาร 09:00 – 17:00 น.
วันพุธ 09:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดี 08:00 – 17:00 น.
วันศุกร์ 08:00 – 17:00 น.
หมายเหตุ : ตารางการออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดพบแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการค่ะ
สามารถนัดหมายแพทย์ได้ที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 08-0074-8800 หรือ 0-2738-9900-9