6204-cancer-screen-1-726x1024

การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจ

1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างการ อาจทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่
2. กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
3. กรุณางดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งให้แพทย์หรือพยาบาลทราบก่อนตรวจ
4. หากท่านกำลังรับประทานยาเพื่อควบคุมความดันโลหิต ท่านสามารถรับประทานต่อได้ตามที่แพทย์แนะนำ
5. หากท่านมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน
7. ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพได้ทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.
8. กรณีรับประทานยาบะบายลิ่มเลือด หรือ Aspirin อยู่ ควรงดยา Aspirin หรือยาที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบอย่างน้อย 7 วันก่อนตรวจ
9. การเตรียมตัวก่อนการส่องกล้อง เพื่อให้ลำไส้สะอาด ปราศจากอุจจาระที่ผิวของลำไส้ใหญ่ จึงต้องมีการเตรียมตัวเพื่อการส่องกล้องดังนี้

  • สามวันก่อนการตรวจให้รับประทานอาหารที่มีกากน้อย เช่น โจ๊ก ข้าวต้มปลา ข้าว ขนมปังสีขาว เนย นม น้ำผึ้ง ชา กาแฟ “ห้ามรับประทานอาหารที่มีกากมาก” เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวกล้อง
  • หนึ่งวันก่อนตรวจ ให้รับประทานอาหารเหลวใสทุกมื้ออาหาร และดื่มน้ำมาก ๆ (อาหารเหลวใส คือ น้ำผลไม้ต่างๆ ที่ไม่มีกาก น้ำชาไม่ใส่นม น้ำซุปใสที่ไม่มีกากอาหารและน้ำหวาน)
  • การให้ยาระบาย เพื่อให้ลำไส้ไม่มีอุจจาระ (ตามแพทย์สั่ง) ในตอนเย็นหรือก่อนนอน โดย นัดพบแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 1 วันเพื่อรับยาระบายรับประทานในคืนก่อนเข้ารับการตรวจ
  • ต้องมีญาติ หรือ ผู้ติดตามมา 1 คน เพื่อสามารถนำผู้ป่วยกลับ เนื่องจากหลังการตรวจจะมี ผลข้างเคียงจากยาไม่แนะนำให้ ขับขี่ยานพาหนะ

การเตรียมตัวเพิ่มเติม สำหรับคุณผู้หญิง

10. สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ
11. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) งดทาแป้ง โรลออน ครีมทาผิว บริเวณเต้านม และ รักแร้ ทั้ง 2 ข้าง หลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน ซึ่งเต้านมมีความคัดตึง ควรตรวจหลังมีประจำเดือน
12. กรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่องดตรวจเอกซเรย์