นพ. ธนชัย ปัญจชัยพรพล

8 พฤศจิกายน 2018|อายุรแพทย์ทางเดินอาหารและตับ, แพทย์เฉพาะทาง|

วีดีโอแนะนำ การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน [...]