Hospital Award ประจำปี 2561

8 มีนาคม 2019|กิจกรรม|

วันที่ 27 ก.พ.2562 เวลา14:00น. นพ. ยุทธนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ต [...]

กิจกรรมต้อนรับตรุษจีน

7 กุมภาพันธ์ 2019|กิจกรรม|

” ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้ “ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต [...]

กิจกรรม ” วันมะเร็งโลก “

7 กุมภาพันธ์ 2019|กิจกรรม|

เนื่องในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เป็นวันมะเร็งโลก 🎗 ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 🏥 ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง [...]

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง รุ่น Synergy

6 พฤศจิกายน 2018|กิจกรรม|

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ลงนามสัญญาจัดซื้อเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง รุ่น Synergy นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ [...]

Load More Posts