แพ็กเกจ HIFU เนื้องอกมดลูก และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วย iCheck test

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

Package ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ร่วมกับมะเร็งปอดโดยละเอียด

Package ตรวจมรดกพันธุกรรมมะเร็งเต้านม

PACKAGE คัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)

PACKAGE คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย (Colonoscope)

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น สำหรับสุภาพบุรุษ

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น สำหรับสุภาพสตรี