โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วย iCheck test

13 มิถุนายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

13 มิถุนายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

13 มิถุนายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

Package ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ร่วมกับมะเร็งปอดโดยละเอียด

13 มิถุนายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

Package ตรวจมรดกพันธุกรรมมะเร็งเต้านม

13 มิถุนายน 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

PACKAGE คัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)

1 กุมภาพันธ์ 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

PACKAGE คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย (Colonoscope)

1 กุมภาพันธ์ 2019|โปรโมชั่นและบริการ|

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น สำหรับสุภาพบุรุษ

29 สิงหาคม 2017|โปรโมชั่นและบริการ|

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น สำหรับสุภาพสตรี

29 สิงหาคม 2017|โปรโมชั่นและบริการ|