แพ็กเกจ HIFU เนื้องอกมดลูก (Myoma) หรือ เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Adenomyosis)

แพ็กเกจการทำ TACE การรักษาโดยเคมีบำบัดเฉพาะที่

แพ็กเกจ HIFU มะเร็งภายในช่องท้อง

โปรแกรมตรวจสุขภาพด้วย iCheck test

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

Package ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ร่วมกับมะเร็งปอดโดยละเอียด

Package ตรวจมรดกพันธุกรรมมะเร็งเต้านม

PACKAGE คัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหาร พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (Gastroscope)

PACKAGE คัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ พร้อมส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนปลาย (Colonoscope)