About cancer1

This author has not yet filled in any details.
So far cancer1 has created 66 blog entries.

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

Package ตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ร่วมกับมะเร็งปอดโดยละเอียด

Package ตรวจมรดกพันธุกรรมมะเร็งเต้านม

การคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก : ข้อบ่งชี้ ค่าPSA และการแปลผล

การรักษาอาการปวดจากมะเร็งตับอ่อนด้วยไฮฟู (HIFU)

พันธุกรรมมะเร็งเต้านม (Germline Mutations in BRCA1 / BRCA2)

มะเร็งปอด : การวินิจฉัย การรักษา และการคัดกรอง

มองกัญชาให้รอบด้าน

รู้จักกับการรักษามะเร็งด้วยยามะเร็งแบบมุ่งเป้า (Targeted therapy)

14 วิธีสังเกตุอาการเบื้องต้นของมะเร็งชนิดต่างๆ