About cancer1

This author has not yet filled in any details.
So far cancer1 has created 16 blog entries.

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น สำหรับสุภาพบุรุษ

29 สิงหาคม 2017|โปรโมชั่นและบริการ|

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น สำหรับสุภาพสตรี

29 สิงหาคม 2017|โปรโมชั่นและบริการ|

เอาชนะ มะเร็งจีสต์ตัวร้าย ได้ด้วยยามุ่งเป้า

4 เมษายน 2017|บทความ|

เป็นเวลาประมาณ 5 ปีแล้ว ที่คุณ [...]

ประสบการณ์จริง ของผู้ป่วยที่มารับการรักษามะเร็งแบบผสมผสาน

9 มีนาคม 2017|บทความ|

ประสบการณ์จริง ของผู้ป่วยที่มารับการรักษามะเร็งแบบผสมผสานที่ศูนย์มะเร็งและ HIFU โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต เพื่อถ่ายทอดความรู้ [...]

พันธุกรรม : พื้นฐานและทางรักษา ของโรคมะเร็ง

9 มีนาคม 2017|บทความ|

ปัจจุบันเราทราบว่าโรคมะเร็ง คือ ความผิดปกติของเซลล์ในร่างกายที่เกิดการกลายพันธุ์ แบ่งตัวจนเกิน ของร่างกาย และ กระจายลุกลาม [...]

วิธีมีชีวิตปลอดภัยจากมะเร็ง (และแก่ช้า)

8 มีนาคม 2017|บทความ|

ขยายความจากข้อมูลเผยแพร่สู่ประชาชน โดย นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร (ศูนย์เชี่ยวชาญอณูพันธุศาสตร์มะเร็ง และโรคของมนุษย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) [...]

ประสบการณ์จริงของผู้พิชิตมะเร็งเต้านม

2 มีนาคม 2017|บทความ|

คุณฟ้าพิลัย อาชีพพนักงานบริษัท (วินิจฉัยมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุ 33 ปี!) “มะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวหญิงไทย มะเร็งเต้านมระยะลุกลามสามารถพบได้ตั้งแต่อายุน้อย [...]

โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก คืออะไร

9 กุมภาพันธ์ 2017|บทความ, มะเร็ง|

มะเร็งต่อมลูกหมากคืออะไร ? "ต่อมลูกหมาก" จะอยู่บริเวณรอบท่อปัสสาวะ ทำหน้าที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ และสารพีเอสเอ (PSA; [...]

โรคมะเร็งลำไส้ คืออะไร

5 ตุลาคม 2016|บทความ, มะเร็ง|

มะเร็งลำไส้ รู้ก่อนหายขาดได้ ! ลำไส้เล็กมีหน้าที่ ย่อยอาหารให้เล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึม ไปใช้ได้ เช่น [...]

โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง คืออะไร

4 ตุลาคม 2016|บทความ, มะเร็ง|

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Lymphoma ? มะเร็งชนิดนี้ถือว่าเป็นมะเร็งที่อันตรายชนิดหนึ่งเลยทีเดียว เพราะอาจจะทำให้ต่อมน้ำเหลืองโตขึ้นและลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ตับ [...]

Load More Posts